About banpPramid
att ยินดีต้อนรับสู่ : www.banPyramid.com เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

บ้านปิรามิด

เกี่ยวกับบ้านปิรามิด

About Logo

banPYRAMID Logo

บ้านปิรามิดสีเขียว สาดด้วยแสงอาทิตย์ มีต้นปาล์มและแนวรั้ว

Designer : TOURNGATT Creater : TAMTAWAN

banPyramid Gallery

Gallery banPYRAMID

ภาพถ่าย : บ้านปิรามิด ถ่ายโดยสมาชิกในบ้าน

 

 

 

บ้านปิรามิด :
ที่มาของชื่อ “ บ้านปิรามิด / banPyramid “ บ้านปิรามิดเป็นบ้านของนายตวงอัฐ ตุมอญ วัตถุประสงค์การสร้างครั้งแรกเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย..ฯลฯ มีรูปทรงเป็น Pyramid ต่อมาเจ้าของบ้านคิดจะสร้างโฮมเพจ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ จึงตั้งชื่อตามลักษณะของบ้านตนเอง

เกี่ยวกับบ้านของเรา :
บ้านปิรามิด สร้างขึ้นบนพื้นโลกเมื่อปี คศ.2000 บนเนื้อที่ 2 ไร่ ทิศตะวันตกติดถนนสายมหาสารคาม-กมลาไสย เพื่อเป็นบ้านพักอาศัย ใช้เวลาในการก่อสร้าง 8 เดือน เมื่อสร้างเสร็จได้บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
www.banPyramid.com บ้านปิรามิดบน cyberspace สร้างเมื่อปี คศ.2007 เพื่อใช้ตามเป้าประสงค์ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ สารสนเทศต่างๆ ในยโลกยุคสารสนเทศ

ก่อนจะเป็นบ้านปิรามิด...วันนี้...อนาคต :
ก่อนที่จะเป็นบ้านปิรามิด เราคิดจะมีบ้านหลังใหม่ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นบ้านที่มีพื้นที่มากพอ มีความอิสระ เป็นเอกเทศ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลภาวะทุกๆ ด้าน ในส่วนของแบบบ้าน ก็อยากจะมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ซ้ำใคร ก็คิดอยู่นานหลายปี ในที่สุดก็ PYRAMID โดยการออกแบบเอง (เนื่องจากมีพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล บ้านที่ได้จึงมีความเป็นสถาปัตยกรรมน้อยมาก)
ในวันนี้เรามีความสุขดี ในบ้านปิรามิด และคิดว่าที่คิดเรื่องบ้าน...ไว้ก่อนหน้า เป็นความคิดที่ถูกแล้ว(สำหรับเรา) ดังนั้นจึงเริ่มสานต่อในสิ่งที่ปรารถนา
....อนาคตก็ได้ออกแบบ…ไว้แล้ว...และจะทำในสิ่งที่วาดหวังให้ดีที่สุด

คำถาม..?..เกี่ยวกับบ้านเรา :
คำถามมีมากมาย ทั้งทางตรง ทางอ้อม แต่ส่วนมากจะคล้ายๆ กัน คือคิดอย่างไร มีแรงบันดาลใจจากสิ่งใด ใครเป็นคนออกแบบ คิดดีแล้วหรือ ฯลฯ ...... เป้าประสงค์เมื่อแรกสร้าง เราคิดถึง 7 ป. ในการสร้างบ้าน "ปิรามิด" คือ 1.เป็นบ้าน 2.แปลก(ไม่เหมือนใคร) 3.ประโยชน์ 4.ประหยัด 5.ปลอดภัย 6.เป็นที่แลกเปลี่ยน/เรียนรู้ 7.ปิติ/เมื่อประสบผล

เราคิดอะไร..?
เราคิดว่า "การมีชีวิตอยู่เพียงเพื่ออยู่รอด ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลย เพียงแต่ปรับตัวเข้ากับคนอื่นเรื่อยไปก็อยู่ได้ แต่คนที่ยึดมั่น เชื่อมั่น และยึดในหลักการนั้น หายาก และทำยาก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า การทำยากจะทำไม่ได้ ชีวิตอย่างเรา ผมเห็นว่าความสุข ความพอใจ ไม่ควรให้อยู่เป็นแค่การอยู่รอด เอาตัวรอด แต่ความสุข ความพอใจควรอยู่ที่การทำดี ทำตรง ทำถูกต้อง และมีชีวิตอยู่เพื่อทำงานยาก ๆ ที่คนธรรมดาทำไม่ได้นั่นมากกว่า ผมจะดีใจและพอใจเสมอที่จะได้ทราบข่าวคราวและเรื่องราวที่เราสามารถขัดและแย้ง หาความถูกต้องดีงามให้แก่สังคมได้"
จากอมตพจน์ของ ครูโกมล คีมทอง 2513

 

 

 

 

บ้านปิรามิด :

Pyramid world

เพื่อนชาวโลก : Link

TOURNGATT Bio...

 

Please send comments to : tourngatt@yahoo.com tourngatt@gmail.com tourng-att@hotmail.com