invention
att ยินดีต้อนรับสู่ : www.banPyramid.com เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

บ้านปิรามิด

banPyramid Invention

ประดิษฐ์กรรม

 

สกู๊ตเตอร์ (ไฟฟ้า)
ยานพาหนะส่วนบุคคล
รถยนต์เอนกประสงค์
รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ

สกูตเตอรไฟฟ้า (Electric Scooter)
"banPyramid Electric Scooter. . . by : TOURNGATT
แนวคิด : จากการอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน พบภาพข่าวสกูตเตอร์ไฟฟ้า ที่มีคนคิดขึ้นที่ยุโรป เมื่อ
ปีประมาณ พ.ศ. 2545 จึงคิดว่าเราทำได้และได้เริ่มลงมือทำตอนนั้น เมื่อผ่านมาสิบกว่าปี เกิดกระแสวิกฤตการราคาน้ำมัน และกระแสภาวะโลกร้อน (global warming) จึงมีการผลิตเพื่อจำหน่ายอย่างแพร่หลาย จึงได้หยิบงานเก่า มาปรับปรุงใหม่อีกครั้งโดยการเปลี่ยนมอเตอร์และวงจรควบคุมใหม่
การสร้าง อุปกรณ์ : การสร้างเริ่มจากหาสกูตเตอร์ที่ร้านขายจักรยาน ได้สกูตเตอร์แบบใช้เท้าถีบ (ของเด็ก) มาเป็นโครงสร้างหลัก จากนั้นหามอเตอร์ที่มีเฟืองทดในตัวแบบ DC 12V เก่าจากญี่ปุ่น และแบตเตอรี่ 12V (8AH/20AH) เฟืองโซ่พร้อมโซ๋สำหรับส่งกำลัง เริ่มเปลี่ยนบังโคลนหลังออกทำเป็นบังโคลนเหล็กที่สามารถเป็นโครงยึดมอเตอร์และแบตเตอรี่พร้อมวงจรควบคุม วงจรตอนแรกใช้เป็นแบบปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าง่ายๆ จึงทำให้มีสองสปีดเท่านั้นคือ low-high เท่านั้น ส่วนแฮนด์เนื่องจากเป็นของเด็ก จึงเปลี่ยนใหม่โดยการทำขึ้นใหม่ให้สูงขึ้น ทำให้ต้องเปลี่ยนสายเบรคใหม่ด้วย การใช้งานก็ได้ดีพอสมควร ความเร็วได้ประมาณ 15 km/h สามารถบรรทุกผู้ใหญ่และเด็กได้

เมื่อเวลาผ่านมาได้มีการปรับปรุงอีกครั้งโดยเปลี่ยนมอเตอร์และชุดวงจรควบคุม (เป็นชุดคิทที่นำเข้าจากจีน) มีการเพิ่มมิเตอร์วัดกำลังแบตเตอรี่ เพิ่มแตรและไฟสัญาณ การปรับความเร็วก็เป็นแบบคันเร่งใช้มือหมุน
อุปกรณ์ :
1. โครงสร้างสกูตเตอร์เด็ก แบบใช้เท้าถีบ(ราคา 1500 ฿)
2. มอเตอร์ DC 12V แบบมีเฟืองทด (ตัวละ 750 ฿)
3. เฟืองโซ่และโซ่ (ราคาประมาณ 350฿)
4. แบตเตอรี่ 12V 8Ah/20Ah =2 ลูก (ราคา 850x2 ฿)
*เป็นราคาเมื่อปี 2545 *ภาพประกอบเป็นของปรับปรุงใหม่

รายละเอียดทางเทคนิค :

banPyramid Electric Scooter!
- MOTOR: DC12 Volt geared motor
- CHARGING TIME: 4-6 hours for pennies
- BATTERY: 2 Batteries: 12V (8Ah/20 Ah)
- BATTERY TYPE: Sealed lead acid

 

 

 

ประมวลภาพ

ขั้นตอนการสร้าง การปรับปรุงแก้ไข/ทดสอบความสมบูรณ์
(ใช้เวลาการสร้างประมาณ 1 เดือน งบประมาณ 4,500 บาท) tourngatt@yahoo.com

Please send comments to : tourngatt@yahoo.com tourngatt@gmail.com tourng-att@hotmail.com