invention
att ยินดีต้อนรับสู่ : www.banPyramid.com เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

บ้านปิรามิด

banPyramid Invention

ประดิษฐ์กรรม

 

ยานพาหนะส่วนบุคคล
รถยนต์เอนกประสงค์
รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ( Riding Mower)
"banPyramid Riding Mower. . . by : TOURNGATT
แนวคิด : บ้านที่ชอบทำสวน และสนามหญ้าหน้าบ้านก็มีงานต้องตัดหญ้าอยู่
เสมอ โดยเฉพาะหน้าฝน ตอนแรกก็ใช้เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม (ไฟฟ้า) ต่อมาหญ้าหนาขึ้น และแรงคนก็ลดลง จึงทำใหเกิดความต้องการลดภาระลงบ้าง ก็เลยหารูปแบบรถตัดหญ้า แบบนั่งขับชอบแบบ Cub Cadet RZT (Rider) ครั้นจะซื้อสำเร็จ ราคา 2 แสนกว่าบาทและ สร้างเองทั้งหมดคงต้องใช้เวลามาก จึงไปหาของเก่าจากญี่ปุ่นแบบเดินตาม มาเป็นต้นแบบและสร้างต่อเติมขึ้นเอง

อุปกรณ์ การสร้าง : จากรถตัดหญ้าแบบเดินตาม (เก่าจากญี่ปุ่น ) ใช้เครื่องยนต์ เบ็นซิน ขนาด 7.5 Hp มา 1 คัน ทำการปรับระบบใหม่ ยกชุดควบคุมเดิมออก เพิ่มเบาะแบบนั่งขับ ชุดวางเท้าและบังคับเลี้ยว อุปกรณ์ควบคุมทำขึ้นใหม่ให้ใช้งานสะดวก ใกล้ที่นั่งคนขับ ล้อหน้าเอาของเก่าออก ทำชุดล้ออิสระขึ้นมาใหม่ ให้เลี้ยวได้สะดวก โดยการหยุดล้อขับด้านใดด้านหนึง ก็สามารถเลี้ยวได้ เปลี่ยนเครื่องยนต์ จาก ROBIN 7.5 Hp เป็น ROBIN 13.5 Hp จากนั้นก็ทำการ ทำสี โอเวอร์ฮอร์นเครื่องยนต์ ใหม่
งบประมาณ :
1. รถตัดหญ้าแบบเดินตาม เก่าจากญี่ปุ่น (ราคา 18,000 ฿)
2. เครื่องยนต์เก่า ROBIN EH-41D (ราคา 13,500 ฿)
3. ล้อยาง ขนาด 4x3.5 เส้นละ 290x2 บาท
4. เบาะ แทรคเตอร์ ตัวละ 1,500 บาท

รายการอะไหล่อื่นๆ อีกหลายรายการ เช่น มือจับ สายพาน แผ่นเหล็ก ท่อเหล็ก ไฟสัญญาณ น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง ค่าสี ฯลฯ

 

รายละเอียดทางเทคนิค :

banPyramid UTV
- เครื่องยนต์ Robin EH-41D 13.5 Hp. moter start 1 สูบ เชื้อเพลิง เบนซิน
- ระบบเกียร์ Manual Gear 2 Speed
- ขนาดมิติ ก/ย/ส 1000x1200x65

 

ประมวลภาพ

ขั้นตอนการสร้าง การปรับปรุงแก้ไข/ทดสอบความสมบูรณ์
(ใช้เวลาการสร้างประมาณ 1 เดือน งบประมาณ 35,000 บาท) tourngatt@yahoo.com

   
Please send comments to : tourngatt@yahoo.com tourngatt@gmail.com tourng-att@hotmail.com