att ยินดีต้อนรับสู่ : www.banPyramid.com เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

บ้านปิรามิด

garden

เริ่มสร้าง

จากวัสดุรีไซเคิล และเครื่องมือพื้นฐานในโรงรถบ้านปิรามิด

Designer : TOURNGATT

Palm Gallery

CNC ที่สร้าง

ประจำการที่โรงรถบ้านปิรามิด

 

 

My DIY CNC Milling Project:
Project นี้เป็นการสร้าง CNC Milling ด้วยวัสดุรีไซเคิล เน้นราคาถูกแต่ใช้งานได้จริง ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในโรงรถ บ้านปิรามิดเป็นหลัก

ก่อนจะเป็น Project :
เริ่มแรกวางแผนว่าจะหา CNC Milling มาไว้ใช้งาน โดยมีขนาดใช้งานประมาณ 100x90 x30 cm. (X-Y-Z) เน้นกัดงานไม้เป็นหลัก แต่ดูแล้วราคาสูงมาก (เกือบแสนบาทหรือมากกว่า) จึงตกลงที่จะสร้างด้วยตัวเอง (DIY) เพื่อความประหยัด จึงเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล ที่มีขายในไทยเป็นหลัก ยกเว้นว่าหาซื้อไม่ได้จำเป็นก็ต้องนำเข้าหรือกรณีนำเข้าถูกกว่า

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :
แหล่งข้อมูลได้จาก interNET ทั้งหมด จาก Google , Facebook, Web Blog etc.

วิธีการดำเนินการ :
เริ่มจากแนวคิดและจินตนาการล้วนๆ เพราะไม่สามารถออกแบบให้ตามความต้องการได้ เนื่องจากเราไม่สามารถกำหนดหรือควบคุมตัวแปรด้านวัสด อุปกรณ์ได้ หาอะไรได้ก่อนก็ออกแบบตามวัสดุที่ได้มา (เพราะวัสดุที่สำคัญหาในท้องถิ่นไม่ได้) เป็นการค้นหาและสั่งเป็นระยะแล้วทำการสร้างและแก้ไขตามที่หาได้ โดยเริ่มจากตัวที่เป็นของหายากก่อนคือ Stepper motor & Drive, Linear Guide, Linear Drive ตามขนาดที่ต้องการหรือใกลเคียง อุปกรณ์ชุดแรกที่สั่งได้มี Stepper motor & Drive เป็นของ Sanyo Denk 5 Phase ทั้งแกน X,Y,Z Linear Guide ได้ shaft & Ball Bushing สำหรับแกน X และ Y ส่วนแกน Z ได้แกนสำเร็จ Linear Drive ได้ ACME Screw แล้วเริ่มขึ้นโครงโดยเลือกเหล็ก จากร้านขายของเก่าใกล้บ้าน เป็นเหล็กกล่องขนาด 2x4" เป็นเฟรมรองรับ linear Guide แกน X ที่เหลือก็สั่งเพิ่มเติม ตามที่หาได้


สรุปผล Project :
ตั้งแต่เริ่มสั่งอุปกรณ์ชุดแรกก็สร้างและแก้ไขโดยใช้เวลาในวันว่างหรือหลังเลิกงาน บางช่วงก็รอวัสดุอุปกรณ์หลายสัปดาห์ หรือเป็นเดือน เริ่มสร้างก็ประมาณมิถุนายน 2559 จนเสร็จต้นเดือนธันวาคม 2559 (ถ้าวัสุอุปกรณ์พร้อมคงใช้เวลาไม่ถึงเดือน) การทำงานยังต้องปรับปรุงอีกนิดหน่อย เพราะแกนสำเร็จ Z ที่ได้มาค่อนข้างเล็ก ตอนนี้รอสั่งตัวใหม่

 

 

 

ประมวลภาพ:

Pyramid world

แหล่งข้อมูล CNC : Link

 

 

 

 

 

Please send comments to : tourngatt@yahoo.com tourngatt@gmail.com tourng-att@hotmail.com