เรียนอีเลิร์นนิงอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

 

จากลักษณะการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่กล่าวในหัวข้อแรก ท่านคงพอจะทราบถึงแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อเรียนในระบบอีเลิร์นนิง ในหัวข้อนี้จะขอสรุปประเด็นสำคัญอีกครั้ง เพื่อความชัดเจน และขอเพิ่มเติมเคล็ดลับเพื่อการเรียนอีเลิร์นนิงให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้

1. วางแผนเวลาในการเรียน

1.1. สร้างปฏิทินการเรียน (บรรจุกำหนดการต่างๆในการเรียนการสอน เช่น กำหนดการทำกิจกรรมการเรียนและการส่งงานต่างๆ ฯลฯ) อย่าลืมที่จะปรับปรุงปฏิทินการเรียนให้ทันสมัยอยู่เสมอตามกำหนดการที่เปลี่ยนแปลง

1.2. กำหนดวันและเวลาที่แน่นอนในแต่ละสัปดาห์ ที่จะใช้เพื่อการเรียน วันที่สะดวก เลือกจากวันในสัปดาห์ที่มีภาระงานต่างๆน้อยกว่าวันอื่น และโอกาสจะถูกรบกวนด้วยงาน/กิจกรรมต่างๆน้อยกว่า เวลาที่เหมาะสมในการเรียน ขอให้สังเกตว่าเวลาใดในแต่ละวันที่ท่านมีสมาธิ สมองปลอดโปร่ง สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้เร็ว อ่านหนังสือได้เร็ว ที่สำคัญเป็นเวลาส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากใครๆ บางคนอาจจะเป็นเวลาเช้ามืดบางคนอาจจะเป็นเวลากลางวัน หรืออาจจะเป็นเวลาก่อนนอนก็ได้ ซึ่งแต่ละคนจะมีเวลาช่วงนี้แตกต่างกันไป ถึงแม้ว่าการเรียนอีเลิร์นนิง จะเป็นการเรียนที่ให้ความสะดวกสำหรับผู้เรียนในการเลือกเวลาและสถานที่เรียน แต่จากงานวิจัยหลายๆชิ้นพบว่า ผู้เรียนที่มีการกำหนดเวลาในการเรียนที่แน่นอนและปฏิบัติตามสม่ำเสมอมักจะเป็นผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนอีเลิร์นนิง ทั้งนี้เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วการกำหนดเวลาที่แน่นอน จะช่วยให้คุณควบคุมเวลาได้ดีขึ้น และช่วยให้ปฏิบัติได้ง่ายขึ้น

1.3. เข้าเว็บบทเรียนบ่อยๆ

1.4. พยายามปฏิบัติตามแผนการใช้เวลา และเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ในระยะแรกท่านจะพบว่าต้องใช้ความพยายามสูง ต้องบังคับตัวเอง แต่แต่หากทำต่อเนื่องจะพบว่าไม่ยากเลยที่จะปฏิบัติตามต่อไป ต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในการเรียนในที่สุด

2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน

2.1. เลือกสถานที่ / มุมที่ค่อนข้างเงียบ ลดโอกาสการรบกวนจากสิ่งรอบข้าง (วิทยุ / โทรทัศน์ / เพื่อนร่วมงาน / บุคคลในครอบครัว เป็นต้น)

2.2. ปิดโทรศัพท์มือถือ / วิทยุติดตามตัวในระหว่างการใช้เวลาในการเรียน

2.3. หากจำเป็น ทำป้ายข้อความ กำลังเรียนอีเลิร์นนิง กรุณาอย่างเพิ่งขัดจังหวะ ติดให้เห็นชัดเจนในบริเวณที่เรียน

2.4. เลือกโต๊ะ / เก้าอี้ ที่นั่งสบายไม่ทำให้เมื่อยหากนั่งติดต่อกันเป็นเวลานาน

2.5. เตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนเรียน หากท่านจำเป็นต้องใช้กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และอุปกรณ์อื่นใด ให้นำมาไว้ใกล้ตัว เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลา/ขัดจังหวะในการเรียนเพื่อไปหาอุปกรณ์เหล่านั้น

2.6. หยุดพัก 5-15 นาที ทุกๆ ชั่วโมงในการเรียน

3. การปฏิบัติตัวของผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียน

3.1. เข้าสู่เว็บรายวิชาบ่อยๆ และสม่ำเสมอ การเข้าเว็บบทเรียน นอกจากจะศึกษาบทเรียน ติดตามอ่านประกาศต่างๆจากอาจารย์แล้ว ควรจะอ่านคำถามคำตอบในกระดาน สนทนาต่างๆ และทำความรู้จัก เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ

3.2. เรียนอย่างตื่นตัว (active learning) ทุกครั้งที่อ่านเนื้อหา คำตอบของอาจารย์ ความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมชั้น ให้ถามตัวเองเสมอว่า 1) เข้าใจอย่างไร 2) เห็นด้วยหรือไม่เพราะอะไร 3) ความรู้นี้จะนำไปใช้อย่างไร บันทึกหัวข้อ/ประเด็น และความเข้าใจที่ได้ไว้เสมอ คอยอ่านทบทวนเป็นระยะ

3.3. ตอบคำถามอาจารย์ทุกครั้ง ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆในประเด็นต่างๆทุก โอกาส (Active participant) การคิดและร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นการกระตุ้นการคิดอีกทางหนึ่ง และเป็นการช่วยให้เกิดความจำ ความเข้าใจ และความคิดในระดับที่ลึก ขึ้น (High order thinking)

3.4. ทำกิจกรรม / ส่งงานภายในกำหนดการเสมอ การทำกิจกรรมและส่งงานตามกำหนดนอกจากจะได้คะแนนสูงแล้ว ยังช่วยทางอ้อมในการสร้างกำลังใจในการเรียนด้วย เป็นที่ทราบกันดีว่าหากเราไม่สามารถส่งงานทันกำหนด เราจะสูญเสียกำลังใจไปทีละส่วน และอาจจะรู้สึกท้อใจ ซึ่งนำไปสู่การส่งงานล่าช้าอย่างต่อเนื่อง จะเบื่อหน่ายและขอหยุดพักการเรียนในที่สุด ในทางกลับกันการส่งงานให้ทันทุกครั้งจะช่วยให้คุณมีกำลังใจในการเรียนและเรียนต่อเนื่องจนสำเร็จได้ในที่สุด

4. ทุกๆสัปดาห์ ขอให้ท่านนั่งสรุปความรู้ ความเข้าใจที่ท่านได้จากการเรียนในสัปดาห์นั้น บันทึกเป็น สรุปความคิดประจำสัปดาห์ (Weekly reflective thought)

5. หาเพื่อนร่วมรุ่น ที่มีพื้นฐานและประสบการณ์คล้ายกันสัก 2-3 คน เป็นกลุ่มเพื่อนซี้ (Buddy group) ในการเรียน ซึ่งอาจจะรวมผู้ช่วยสอน/ที่ปรึกษาการเรียนเข้ามาในกลุ่มด้วย พยายามสนับสนุนให้กำลังใจเพื่อนๆในารเรียน ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์

6. ปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับทีมผู้สอนอีเลิร์นนิงโดยไม่ต้องเกรงใจ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปในเวลาอันรวดเร็ว ให้ทราบว่าอาจารย์และที่ปรึกษาทุกคน พร้อมและยินดีที่จะช่วยให้ท่านเรียนจนสำเร็จ ตามเป้าหมายการเรียนได้